Gürsel - Teklif Formu
0 216 575 33 55 Hemen Arayın
Veya formu doldurun
Not Bırakın En Kısa Sürede Sizi Arayalım

Formu Gönder

Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
Gürsel Turizm, size en iyi web sitesi hizmetini sunmak için çerezleri kullanır. Sitemizi kullanarak, daha fazla bilgi için çerezlere izin vermiş olursunuz; Gizlilik ve Çerez Politikası
Başvuru Aydınlatma metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketi [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Bizzat Başvuru: Başvuru sahibinin kimliğini saptayan belge/belgeler ile başvurmasıdır

Bizzat başvuru durumunda işbu başvuru formu doldurularak üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazan bir zarfta Soğanlık Orta mah. Bektaş sok. No: Kartal/İST. adresinde Şirketimize teslim edilmelidir.

Noter Vasıtasıyla:

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanarak Şirketin Kayıt E-posta Adresine Gönderim:

[email protected] e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler belirlendikten sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce ayrıca duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim :

Soy İsim :

TC Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

E-posta :

Adres :

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Öğrenci, personel, öğrenci veya personel yakını, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

a) Öğrenci

Lütfen hangi servis hattını kullandığınızı belirtiniz:

b) Öğrenci Velisi

Lütfen velisi olduğunuz öğrencinin hangi servis hattını kullandığını belirtiniz:

c) Personel

Lütfen hangi servis hattını kullandığınızı belirtiniz:

d) Eski Çalışan

Lütfen hangi tarihler arasında çalıştığınzı belirtiniz:

e) İş Başvurusunda Bulunan/Özgeçmiş Paylaşımı Yapan

Lütfen hangi tarihte iş başvurusunda bulunduğunuzu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptığınızı belirtiniz:

f) Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

g) Diğer

Lütfen belirtiniz:

C. Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz. 

D. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Bildirilme Yöntemini Seçiniz.

a. Adresime gönderilmesini istiyorum.
b. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
c. Elden teslim almak istiyorum. 
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :